Zorg en gezondheid | Hart & vaten


Zorgprogramma hart- en vaatziekten (CVRM)

In het zorgprogramma voor mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op de persoonlijke situatie van de patiënt. 

Voor de patiënt levert dit de volgende voordelen op: 

 • Eén aanspreekpunt voor alle zaken rondom de ziekte.
 • Behandelafspraken worden op elkaar afgestemd.
 • Betere mogelijkheden om met de aandoening, en de gevolgen ervan, om te gaan.
 • Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld.
 • Het verbetert de kwaliteit van leven.

Behandelteam

In het kader van zelfmanagement zien wij de patiënt als eerste persoon in het behandelteam. De patiënt heeft een actieve rol, denkt en beslist mee over de behandeling. 

In het behandelteam CVRM werken met name de volgende zorgverleners samen:
 • Huisarts: stelt de diagnose vast en schrijft zo nodig medicatie voor. Blijft de belangrijkste contactpersoon. 
 • Praktijkondersteuner: het centrale aanspreekpunt. Hij/zij coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft voorlichting, doet controleafspraken en overlegt met de huisarts over aanpassing medicatie. Hij/zij helpt de patiënt bij het formuleren van gezondheidsdoelen in het individuele zorgplan.
 • Apotheek: levert en bewaakt de medicatie.
 • Diëtiste: ondersteunt bij een 'dieet op maat'.
 • Laboratorium: uitslagen urine- en bloedonderzoek. 

Ook deze zorgverleners zijn bij het zorgprogramma betrokken: 
 • Assistente: ondersteunt (o.a. administratief) de huisarts en praktijkondersteuner. 
 • Fysiotherapeut: helpt conditie of spierkracht te verbeteren, individueel of in een beweegprogramma. Bewegen heeft een belangrijk risicoverlagend effect. 
 • Praktijkondersteuner GGZ: helpt bij psychische problemen die te maken hebben met de astma, ook in relatie tot werk of gezin.

Behandeling

Binnen het zorgprogramma CVMR kan de patiënt de volgende behandelingen verwachten:
 • In kaart brengen van de risicofactoren/risicoprofiel. 
 • Advies en begeleiding gericht op een gezonde leefstijl (niet roken, gezonde voeding, voldoende bewegen). Samen met de patiënt wordt een persoonlijk plan gemaakt om de leefstijl te verbeteren. 
 • Eventueel medicatie, met aandacht voor therapietrouw.
 • Controles; aantal is afhankelijk van medicatiewijzigingen en leefstijlaanpassingen. Bij jaarcontrole wordt bloed- en urineonderzoek verricht, en de bloeddruk gemeten.

Behandelplan

In nauw overleg met de patiënt wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierin staat concreet welke zorg de patiënt belangrijk vindt, wat hij/zij zelf wil doen en welke begeleiding er verder nodig is. In het plan komt een overzicht van de meetwaardes, belangrijkste doelen en afspraken. 

Kosten voor de patiënt

Deelname aan het zorgprogramma hart- en vaatziekten valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose is gesteld, worden alle consulten van huisarts en praktijkverpleegkundige vergoed. Aanvullend onderzoek zoals een ECG, 24 uurs-bloeddrukmeting worden door alle zorgverzekeraars vergoed (zonder eigen risico), met uitzondering van DSW en Stad Holland.

Aan een aantal onderdelen van het zorgprogramma zijn wel kosten verbonden:
 • Medicatie: eigen risico.
 • Labonderzoek: eigen risico.
 • Groepscursus SMR: afhankelijk van de aanvullende verzekering.
 • Fysiotherapie: afhankelijk van de aanvullende verzekering.Nieuws
Artikel uitgelicht > Zorgvisie ICT magazine
Artikel uitgelicht > Zorgvisie ICT magazine
Geplaatst: 8 november 2019
Huisartsen en andere zorgverleners in de regio Eindhoven bundelen hun ict-infrastructuur. Digitalisering als remedie tegen personele schaarste, groeiende werkdruk en om continuïteit van zorg te garanderen.

Lees meer
Steun voor dementerende
Steun voor dementerende
Geplaatst: 1 juli 2019
Een groep inwoners wil in Valkenswaard een beweging op gang brengen om te komen tot een dementie-vriendelijk dorp, waaronder onze coördinator Arianne Valkhof

Lees meer
Geslaagde heraudit
Geslaagde heraudit
Geplaatst: 7 juni 2019
Onze huisartsenpraktijk is al jaren geaccrediteerd. Elk jaar komt een auditor van NHG Praktijk Accreditering (NPA) onze praktijk opnieuw toetsen. Ook dit jaar in april hebben we de audit met positief resultaat afgerond.

Lees meer