Zorg en gezondheid | Hart & vaten


Zorgprogramma hart- en vaatziekten (CVRM)

In het zorgprogramma voor mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op de persoonlijke situatie van de patiënt. 

Voor de patiënt levert dit de volgende voordelen op: 

 • Eén aanspreekpunt voor alle zaken rondom de ziekte.
 • Behandelafspraken worden op elkaar afgestemd.
 • Betere mogelijkheden om met de aandoening, en de gevolgen ervan, om te gaan.
 • Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld.
 • Het verbetert de kwaliteit van leven.

Behandelteam

In het kader van zelfmanagement zien wij de patiënt als eerste persoon in het behandelteam. De patiënt heeft een actieve rol, denkt en beslist mee over de behandeling. 

In het behandelteam CVRM werken met name de volgende zorgverleners samen:
 • Huisarts: stelt de diagnose vast en schrijft zo nodig medicatie voor. Blijft de belangrijkste contactpersoon. 
 • Praktijkondersteuner: het centrale aanspreekpunt. Hij/zij coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft voorlichting, doet controleafspraken en overlegt met de huisarts over aanpassing medicatie. Hij/zij helpt de patiënt bij het formuleren van gezondheidsdoelen in het individuele zorgplan.
 • Apotheek: levert en bewaakt de medicatie.
 • Diëtiste: ondersteunt bij een 'dieet op maat'.
 • Laboratorium: uitslagen urine- en bloedonderzoek. 

Ook deze zorgverleners zijn bij het zorgprogramma betrokken: 
 • Assistente: ondersteunt (o.a. administratief) de huisarts en praktijkondersteuner. 
 • Fysiotherapeut: helpt conditie of spierkracht te verbeteren, individueel of in een beweegprogramma. Bewegen heeft een belangrijk risicoverlagend effect. 
 • Praktijkondersteuner GGZ: helpt bij psychische problemen die te maken hebben met de astma, ook in relatie tot werk of gezin.

Behandeling

Binnen het zorgprogramma CVMR kan de patiënt de volgende behandelingen verwachten:
 • In kaart brengen van de risicofactoren/risicoprofiel. 
 • Advies en begeleiding gericht op een gezonde leefstijl (niet roken, gezonde voeding, voldoende bewegen). Samen met de patiënt wordt een persoonlijk plan gemaakt om de leefstijl te verbeteren. 
 • Eventueel medicatie, met aandacht voor therapietrouw.
 • Controles; aantal is afhankelijk van medicatiewijzigingen en leefstijlaanpassingen. Bij jaarcontrole wordt bloed- en urineonderzoek verricht, en de bloeddruk gemeten.

Behandelplan

In nauw overleg met de patiënt wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierin staat concreet welke zorg de patiënt belangrijk vindt, wat hij/zij zelf wil doen en welke begeleiding er verder nodig is. In het plan komt een overzicht van de meetwaardes, belangrijkste doelen en afspraken. 

Kosten voor de patiënt

Deelname aan het zorgprogramma hart- en vaatziekten valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose is gesteld, worden alle consulten van huisarts en praktijkverpleegkundige vergoed. Aanvullend onderzoek zoals een ECG, 24 uurs-bloeddrukmeting worden door alle zorgverzekeraars vergoed (zonder eigen risico), met uitzondering van DSW en Stad Holland.

Aan een aantal onderdelen van het zorgprogramma zijn wel kosten verbonden:
 • Medicatie: eigen risico.
 • Labonderzoek: eigen risico.
 • Groepscursus SMR: afhankelijk van de aanvullende verzekering.
 • Fysiotherapie: afhankelijk van de aanvullende verzekering.Nieuws
Meerjarenstrategie 2023 - 2026
Meerjarenstrategie 2023 - 2026
Geplaatst: 2 oktober 2023
Een mooie samenvatting van onze Stroomz meerjarenstrategie

Lees meer
DE STAP naar gezonder zet je zo!
DE STAP naar gezonder zet je zo!
Geplaatst: 13 juni 2023
DE STAP van Ingrid naar meer rust in haar hoofd.

Lees meer
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Geplaatst: 27 januari 2023
De huisartsenorganisatie DOH en de multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie SGE bundelen al geruime tijd de krachten. Daarom zetten DOH en SGE de stap naar één nieuwe organisatie: Stroomz, zorgmakers in beweging

Lees meer