Zorg en gezondheid | Diabetes


Zorgprogramma Diabetes

In het zorgprogramma diabetes werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op de persoonlijke situatie van de patiënt. 
 • Voor de patiënt levert dit de volgende voordelen op: 
 • Eén aanspreekpunt voor alle zaken rondom de ziekte.
 • Behandelafspraken worden op elkaar afgestemd.
 • Betere mogelijkheden om met de aandoening, en de gevolgen ervan, om te gaan.
 • Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld.
 • Het verbetert de kwaliteit van leven

Behandelteam

Het behandelteam voor een diabetespatiënt bestaat uit: 
 • Huisarts: stelt de diagnose vast en schrijft zo nodig medicatie voor. De patiënt komt een keer per jaar bij de huisarts op controle; hij/zij blijft de belangrijkste contactpersoon. 
 • Praktijkondersteuner: het centrale aanspreekpunt. Hij/zij coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft voorlichting en doet de controleafspraken. Hij/zij helpt de patiënt bij het formuleren van gezondheidsdoelen in het individuele zorgplan.
 • Assistente: ondersteunt de huisarts en praktijkondersteuner met bijvoorbeeld het meten van glucose of bloeddruk. Ook heeft zij een belangrijke administratieve taak.
 • Apotheek: levert en bewaakt de medicatie en eventueel de diabeteshulpmiddelen.
 • Diëtiste: ondersteunt bij een 'voedingsadvies op maat'.
 • Fysiotherapeut: helpt conditie of spierkracht te verbeteren, individueel of in een beweegprogramma.
 • Podotherapeut: helpt bij complicaties aan de voeten.
 • Pedicure: verleent indien noodzakelijk de voetzorg, zoals nagelverzorging en eelt verwijderen.
 • Praktijkondersteuner GGZ: helpt bij psychische problemen die te maken hebben met de astma, ook in relatie tot werk of gezin.
 • Internist: op verwijzing huisarts bij onduidelijkheid diagnose, bij complicaties, of bij problemen rondom het regelen van de bloedsuiker, risicofactoren of hart- en vaatziekten.
 • Oogarts: op verwijzing huisarts bij complicaties die betrekking hebben op de ogen.

Behandeling

Binnen het zorgprogramma kan de diabetespatiënt de volgende behandelingen verwachten: 
 • Controles praktijkondersteuner; een tot drie keer per jaar, afhankelijk van de ernst van de diabetes. Dit omvat onder meer het jaarlijkse voetonderzoek en tweejaarlijkse ogentest d.m.v. een fundusfoto.
 • Controle huisarts: een keer per jaar. 
 • Diëtist: als de diagnose net is gesteld, vinden er een aantal afspraken plaats bij de diëtiste. 
 • Bloedonderzoek: vier keer per jaar. 
 • Groepsprogramma ‘Mijn diabetes en ik’; voor mensen die recent diabetes hebben ontwikkeld. In een aantal bijeenkomsten leert de patiënt hoe hij beweging en gezonde voeding kan inbouwen in het dagelijks leven.  

Behandelplan

In nauw overleg met de patiënt wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierin staat concreet welke zorg de patiënt belangrijk vindt, wat hij/zij zelf wil doen en welke begeleiding er verder nodig is. De patiënt wordt hierbij ondersteund via ‘Mijn zorgprogramma online’.

Kosten voor de patiënt

Deelname aan het zorgprogramma diabetes valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose diabetes is gesteld, worden alle consulten van huisarts en praktijkverpleegkundige vergoed. Ook deelname aan de groepstraining ‘Mijn diabetes en ik’ en begeleiding door de diëtiste worden vergoed. 

Aan een aantal onderdelen van het zorgprogramma zijn wel kosten verbonden:
 • Medicatie: eigen risico.
 • Labonderzoek: eigen risico.
 • Oogarts: eigen risico.
 • Fysiotherapie: afhankelijk van de aanvullende verzekering.
 • Podotherapeut en pedicure: vergoeding is afhankelijk van de toestand van de voeten (Simm’s classificatie). Bij schade aan de zenuwen en bloedvaten wordt het vaak vergoed.
Nieuws
Advies omtrent het Corona Virus
Geplaatst: 2 maart 2020
De uitbraak met het nieuwe coronavirus breidt uit. In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden en op 28 februari de tweede, inmiddels staat de teller op 12. Alertheid is dan ook geboden.

Lees meer
Fijne feestdagen en een prachtig nieuw jaar !
Geplaatst: 17 december 2019
We willen iedereen bedanken voor de fijne samenwerking...

Lees meer
Regionaal programma GGZ ‘Samen Verder!’
Regionaal programma GGZ ‘Samen Verder!’
Geplaatst: 16 december 2019
Samenwerken in de zorg rondom GGZ Apanta, DOH, GGzE, Novadic-Kentron, PoZoB, PsyZorg en SGE slaan de handen ineen in een regionaal programma GGZ met als titel ‘Samen Verder!’.

Lees meer