Over DOH | Werken bij DOH


DOH is een ondernemende zorggroep met een pioniersmentaliteit en een brede focus op samenwerken. Een multidisciplinaire zorggroep met veel ketenpartners. DOH loopt voorop als het gaat om innovatie in de eerste lijn, persoonsgerichte zorg en wijkgerichte initiatieven. We sturen voortdurend op kwaliteit, kosten, klanttevredenheid. Ons doel is om de generalistische zorg voor patiënten in de aangesloten praktijken van huisartsen en ketenpartners te verbeteren.

Bij zorggroep DOH ontstaan twee vacatures.

Beleidsadviseur Zorginnovatie (28 tot 32 uur)
Bij zorggroep DOH start een meerjarig project om zorgprocessen op de huisartspraktijken toekomstbestendig te organiseren met de focus op eHealth en persoonsgerichte zorg. Waarbij niet alleen kwaliteit maar ook continuïteit centraal staat. Hoe kunnen wij op een kwalitatief goede en efficiënte manier de toenemende vraag naar (chronische) zorg organiseren? Zonder dat dit een (te) zware wissel trekt op onze zorgverleners? Samen met zorgverleners in de keten en in de regio.

Zorggroep DOH vertrekt daarbij vanuit het beginsel positieve gezondheid. En we geloven in het organiseren van een (virtueel) vangnet, het inzetten van eHealth toepassingen en groepsbijeenkomsten. Uitgangspunt is dat onze zorg persoonsgericht is en past bij iemands vaardigheden.

Taken:

-      Zet onze ambities en uitgangspunten om in een samenhangend programma van projecten en pilots. Analyseert cijfers.

-      Onderbouwt een sluitende businesscase, op basis van kwaliteit, tevredenheid en effectiviteit/productiviteit.

-      Kan het project vertalen naar impact op praktijken. Wat wordt van hen verwacht en hoe kunnen zorgverleners nieuwe vormen van zorg betrouwbaar inzetten? Heeft daarbij ook aandacht voor (keten)partners in de zorg met wie praktijken deze zorg in samenwerking aanbieden.

-      Denkt met zorgverleners mee hoe deze nieuwe vormen van zorg ook maximaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag en vaardigheden van patienten.

-      Zorgt uiteindelijk voor borging van nieuwe vormen van zorg in bestaande chronische zorgprogramma’s en netwerkzorg. Wij denken daarbij aan een tijdspanne van 2 jaar.

Wat vragen wij? De beleidsmedewerker zorginnovatie:

-      Is universitair opgeleid en is een kei in projectmatig werken. Ruime ervaring in de (eerstelijns) zorg is onmisbaar.

-      Zoekt verbinding met teamleden en professionals.

-      Heeft een eigen visie op veranderen in de zorg en is ervaren in het werken met professionals.

-      Is goed op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van nieuwe vormen van zorgverlening, zoals eHealth toepassingen. Kan enthousiasmeren.

-      Heeft oog voor belangen en gevoel voor organiseren.

Regiocoördinator Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen (16 tot 20 uur)
De zorggroepen DOH, SGE en PoZoB werken samen onder de naam DSP en er zijn ruim 400 huisartsen bij aangesloten. DSP ondersteunt de zorgverleners in Zuidoost-Brabant bij het geven van programmatische zorg aan o.a. kwetsbare ouderen. Als regiocoördinator van het Zorgprogramma kwetsbare ouderen, maak je je hard voor proactieve en multidisciplinaire zorg aan kwetsbare ouderen. Dat doe je in co-creatie met betrokken projectleiders, kaderartsen, praktijkondersteuners en vele ketenpartners in de regio.

Als regiocoördinator ben je verantwoordelijk voor:

-         Doorontwikkeling van het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen.

-         Het realiseren van win-wins in de samenwerking met vele ketenpartners.

-         Functionele aansturing van (3) projectleiders van de zorggroepen en realisatie van projectresultaten.

-         Projectleiding van een aantal eigen projecten, waaronder Zorgbrug ZO i.s.m. de regionale ziekenhuizen

Wat verwachten we van je?

-         Je hebt ruime ervaring in project- en programmamanagement.

-         Je hebt een visie op ouderenzorg en stimuleert het inslaan van nieuwe wegen.

-         Je bent een verbinder pur sang.

-         Je verbindt strategie en praktijk en weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

-         Je houdt de vaart erin en stuurt op afgesproken resultaten.  

Wat bieden wij

-      Werken bij een koploper in de eerste lijn, in een klein team op kantoor en met gemotiveerde zorgverleners op de praktijken.

-      Ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

-      Salaris in overeenstemming met opleiding en salaris (CAO-huisartsenzorg)

Procedure

Voor vragen over deze functies kunt u contact opnemen met Jorien Sjoerdsma, manager bedrijfsvoering. Te bereiken op j.sjoerdsma@zorggroepdoh.nl of 06-29045209

Direct solliciteren kan natuurlijk ook. Richt uw motivatiebrief (met recent CV) aan Ellen Huijbers, medisch directeur. Via mail aan directiesecretariaat@zorggroepdoh.nl

Houd u er rekening mee dat de eerste sollicitatiegesprekken voor beide functies worden gepland op vrijdag 7 december 2018.

Acquisitie omtrent deze vacatures wordt niet op prijs gesteld. Nieuws
Werkconferentie ZO!
Werkconferentie ZO!
Geplaatst: 5 november 2018
Donderdag 10 januari vindt de Werkconferentie Zorgbrug ZO! plaats. Succesvolle transferzorg voor kwetsbare ouderen. Bianca Buurman professor Acute Geriatrie en hoogleraar ouderenzorg UVA/AMC deelt op deze dag haar visie en vertelt meer over de opzet van transmurale zorgbrug in Amsterdam.

Lees meer
Wederom kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA
Wederom kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA
Geplaatst: 17 september 2018
We hebben als zorggroep weer aan kunnen tonen dat we aan de randvoorwaarden voor de organisatie van verantwoorde ketenzorg voldoen.

Lees meer
Succesvolle regio-bijeenkomst ‘Juiste zorg op de juiste plek’
Succesvolle regio-bijeenkomst ‘Juiste zorg op de juiste plek’
Geplaatst: 4 september 2018
We hebben er allemaal mee te maken: de verstopping in de (spoed)keten van zorg en al het werk en schrijnende situaties die dit met zich meebrengt.

Lees meer