Jaarrapport 2018 | Zelfzorg & eHealth


Persoonsgerichte zorg staat sinds 2016 centraal in het jaarplan van DOH. Zelfzorg en e-health maken deel uit van die persoonsgerichte zorg. Naast de traditionele een-op-eenzorg wil DOH in algemene zin steeds vaker inzetten op groepszorg en digitale zorg (= redesign zorgprocessen). Concreet stimuleerde DOH persoonsgerichte zorg aan de hand van deze activiteiten:

Consultmodel

DOH werkt sinds 2017 met een consultmodel dat ontwikkeld is door de huisartsopleiding van de Radboud Universiteit. De consultregistratie binnen Care2U is hierop aangepast. Doel is om het consult minder protocollair en meer persoonsgericht te maken. In 2017 is het consultmodel voor het eerst toegepast in de videofeedbacksessies op praktijkniveau. Huisartsen (in opleiding) en praktijkondersteuners hebben ermee gewerkt en zijn enthousiast. In 2018 is hier tijdens videofeedbacksessies een vervolg aan gegeven.

Zelfmetingen

Ook zelfmetingen kunnen de zorg meer persoonsgericht maken. Patiënten die meer zelfmetingen doen, blijken ook meer werk te maken van zelfzorg. Bij gebruikers van Mijn Gezondheidsplatform (MGP) worden de zelfmetingen zichtbaar in het kwaliteitsinformatiesysteem Care2U. De aantallen geregistreerde zelfmetingen bij DM-patiënten steeg van 41% naar 46,1% in 2018, waarvan 14,3% voor de bloeddruk, 23,3% voor de bloedglucose en 8,5% voor gewicht. Er is een grote praktijkvariatie. Het aantal zelfmetingen bloeddruk voor VVR en HVZ steeg ook aanzienlijk, naar respectievelijk 17,3% en 14,1%.

Individueel zorgplan

De toepassing van het individueel zorgplan (IZP) is uitgebreid. Inmiddels wordt een IZP gemaakt met ruim 93% van de patiënten. Bij circa 54% van de patiënten met een IZP zijn de afgelopen 12 maanden de doelen en/of acties aangepast. Het individueel zorgplan maakt ook deel uit van Mijn Gezondheidsplatform. In het laatste kwartaal van 2018 hebben patiënten via dit portaal ongeveer 42% van hun doelen (tijdens het consult aangemaakt) thuis verder bekeken.

Groepszorg

Zelfhulpgroepen
De zelfhulpgroepen van Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant en Zelfhulp Verbindt zijn beter onder de aandacht gebracht van de zorgverleners en patiënten. Dit gebeurde in een project met Zorgbelang Brabant. Het aantal zelfhulpgroepen in de regio neemt nog steeds toe.
Groepsaanbod GGZ
Vanaf 2015 is er een groepsaanbod Mentaal Fit en Mindfulness beschikbaar voor patiënten in het zorgprogramma GGZ. Deze cursussen werden aanvankelijk uitgevoerd door GGzE. In de loop van 2016 zijn ze overgenomen door DSP-Training en worden ze uitgevoerd door praktijkondersteuners en psychologen van DOH, SGE en PoZoB. Zoals verwacht is er ten opzichte van 2017 een flinke toename te zien in het aantal patiënten dat gebruik heeft gemaakt van de groepen:


Groepscursus stoppen met roken
In 2018 hebben 19 personen (4 DBC A/C, 10 DBC CVRM en 5 DBC DM) aan de groepscursus deelgenomen. Dit aantal is ongeveer vergelijkbaar met vorig jaar. Van hen was 53% man en 47% vrouw. De meesten (79%) rookten >10 sigaretten per dag. Alle deelnemers hebben de groepscursus afgerond. 79% van de personen was direct na afloop van de groepscursussen ook daadwerkelijk gestopt met roken. Van de mensen die in 2017 stopten (80%), was 35% na een jaar nog steeds gestopt. Dit percentage ligt op het landelijke gemiddelde, maar ligt voor DOH wat lager dan in voorgaande jaren (60% in 2016 en 43% in 2017). Een mogelijke verklaring kan de diverse samenstelling van de groep zijn t.o.v. het jaar ervoor; 20% van de groep die in 2017 startte, was bij afronding alweer begonnen met roken (t.o.v. 7% het jaar ervoor). Deelnemers in de groep van 2017 hadden vaker een depressie en gebruikten meer nicotine vervangende middelen i.p.v. farmacologische ondersteuning t.o.v. de groep het jaar ervoor.
Supermarktrondleidingen en zoutworkshops
In 2018 zijn 8 supermarktrondleidingen voor 37 personen georganiseerd. In 2017 waren dit 10 supermarktrondleidingen voor 45 personen. Een diëtiste gaf uitleg over goede en minder goede productkeuzes aan patiënten. De deelnemers waren enthousiast en gaven vrijwel allemaal aan dat ze iets nieuws hadden geleerd. Bovendien wilden de meesten iets veranderen in de keuze van hun voeding. Zij beoordeelden de rondleiding tussen een 7 en 10 (gemiddeld 9,1). De nieuwe groepscursus (de zoutworkshop) die de diëtisten in 2017 voor patiënten hebben ontwikkeld, is in 2018 bij de praktijken geïmplementeerd. Er zijn in totaal 6 zoutworkshops georganiseerd voor 53 deelnemers. De deelnemers beoordeelden de cursus met gemiddeld een 9.

Eind 2018 is besloten om beide groepscursussen onder te brengen in DSP Training; een organisatie die PoZoB, SGE en DOH gezamenlijk hebben opgezet voor gedeelde groepscursussen. Via het DSP-portaal kunnen patiënten van de aangesloten zorggroepen zich digitaal voor een cursus aanmelden. DSP Training regelt het logistieke proces. Doel is het vergemakkelijken van aanmeldingen en het verbreden van keuzes in cursustijden/locatie, zodat er meer gebruikgemaakt kan worden van de groepscursussen. In 2019 wordt geëvalueerd of de doelstellingen behaald zijn.

Digitale zorg

Mijn GezondheidsPlatform
Alle huisartsenpraktijken van DOH zitten op Mijn Gezondheidsplatform (MGP). In het voorjaar van 2018 is er een ervaringssessie MGP voor praktijken georganiseerd. Hierin konden zorgverleners hun ervaringen met elkaar delen met als doel van elkaar te leren. Ruim 2200 patiënten hebben inmiddels een account voor het platform. Het gaat om de volgende percentages per zorgprogramma: DM 12,1%, VVR 9,6%, HVZ 6,9%, COPD 3,7% en Astma 4,7%. In het laatste kwartaal van 2018 heeft circa 50% van de patiënten met een account ingelogd. Bij de verdere invoering van MGP liggen de uitdagingen in een goede integratie in de zorg en voldoende toegevoegde waarde vinden voor de patiënt. Hiertoe heeft MGP een app ontwikkeld waarmee eind 2018 een pilot is gestart. Resultaten komen naar verwachting begin 2019 beschikbaar.
MindDistrict
In het zorgprogramma GGZ heeft DOH in 2016 MindDistrict geïntroduceerd. Dit is een e-health platform waarop de patiënt met een eigen account modules kan activeren. De patiënt doorloopt deze modules thuis, al dan niet met coaching door de POH GGZ, POH-jeugd of psycholoog. Bij een eventuele verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieder GGzE kan MindDistrict ook daar worden gebruikt. In 2018 heeft 100% van de POH’ers en 50% van de psychologen MD aangeboden aan patiënten. Uiteindelijk hebben 1029 volwassen patiënten (11%) gebruik gemaakt van MD. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2017 (1084). Modules die in deze groep het meest zijn ingezet, waren ‘leren ontspannen’ en ‘mindfulness’. Bij volwassenen wordt e-health ongeveer evenveel begeleid als zelfstandig aangeboden. Van de praktijkondersteuners maakte 64% er een start mee in 2016, dit percentage groeide in 2018 naar 100%. Van de jeugdige patiënten heeft 8,9% (2017: 8,5%) Minddistrict actief gebruikt. In deze groep was 72% van de ingezette e-health begeleid. Modules die bij jeugdigen het meest zijn ingezet, waren ‘omgaan met de emoties van je kind voor ouders’ en ‘ontspannen’.
DOH appstore
DOH faciliteert de websites van de 17 aangesloten huisartsenpraktijken. Zo hebben alle homepages een link naar de DOH-appstore. Hier vinden patiënten een aantal apps en digitale programma’s die DOH heeft geselecteerd en aanbeveelt.
Nieuws
Advies omtrent het Corona Virus
Geplaatst: 2 maart 2020
De uitbraak met het nieuwe coronavirus breidt uit. In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden en op 28 februari de tweede, inmiddels staat de teller op 12. Alertheid is dan ook geboden.

Lees meer
Fijne feestdagen en een prachtig nieuw jaar !
Geplaatst: 17 december 2019
We willen iedereen bedanken voor de fijne samenwerking...

Lees meer
Regionaal programma GGZ ‘Samen Verder!’
Regionaal programma GGZ ‘Samen Verder!’
Geplaatst: 16 december 2019
Samenwerken in de zorg rondom GGZ Apanta, DOH, GGzE, Novadic-Kentron, PoZoB, PsyZorg en SGE slaan de handen ineen in een regionaal programma GGZ met als titel ‘Samen Verder!’.

Lees meer