Over DOH | Jaarrapport 2018


2018 heeft vooral in het teken gestaan voor de keuze van één HIS-systeem voor alle aangesloten huisartsen. Omdat wij geloven in de mogelijkheid om zorg anders aan te bieden; digitaal goed ondersteund door systemen die voor ons werken en door gebruik te maken van Ehealth toepassingen. Verbetering van de ICT-infrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde en daar hebben we een grote ‘ondernemende’ stap in gezet.

Zorgproces re-design is noodzakelijk om de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden. DOH ondersteunt om die reden ook de opkomst en professionalisering van praktijkmanagement op aangesloten praktijken. We hebben op de praktijken veel nieuwe managers mogen verwelkomen, die proberen de huisartsen vrij te spelen van regeltaken.

De zorgprogramma’s van DOH zijn onverminderd van hoge kwaliteit. In het zorgprogramma voor Kwetsbare Ouderen lopen wij tegen de grenzen van onze inzet binnen bestaande netwerken aan. Een bredere regionale samenwerking is nodig op de knelpunten in deze complexe zorgvraag het hoofd te bieden. DOH is vanuit de voortrekkersrol op dit dossier bestuurlijk nauw betrokken bij het tot stand brengen van het actieprogramma Precies! dat op een groot draagvlak mag rekenen. Daarmee neemt DOH ook maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Nieuws
Online inzage dossier
Online inzage dossier
Geplaatst: 3 juli 2020
Per 1 juli 2020 kunt u digitaal uw dossier inzien. Lees hieronder hoe dit in z'n werk gaat.

Lees meer
Afscheid Jan Erik de Wildt als directeur bedrijfsvoering van zorggroep DOH
Geplaatst: 12 juni 2020
Op vrijdag 5 juni was het afscheid van Jan Erik als directeur bedrijfsvoering van zorggroep DOH. Jan Erik heeft als innovator en inspirator een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de eerstelijnszorg. Hij heeft eraan bijgedragen dat zorggroep DOH een koploper is in Nederland.

Lees meer
Advies omtrent het Corona Virus
Geplaatst: 2 maart 2020
De uitbraak met het nieuwe coronavirus breidt uit. In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden en op 28 februari de tweede, inmiddels staat de teller op 12. Alertheid is dan ook geboden.

Lees meer