Jaarrapport 2016 | Zelfzorg & eHealth


Persoonsgerichte zorg stond vanaf 2016 centraal in het jaarplan van DOH. Zelfzorg en eHealth maken deel uit van die persoonsgerichte zorg. Naast de traditionele een-op-eenzorg wil DOH in algemene zin steeds vaker inzetten op groepszorg en digitale zorg. Concreet stimuleerde DOH persoonsgerichte zorg aan de hand van deze activiteiten:

SeMaS

SeMaS is een screeningsinstrument dat bij patiënten hun (on)mogelijkheden voor zelfmanagement in kaart brengt. DOH heeft SeMaS samen met IQ Healthcare en Philips ontwikkeld. Het instrument is gevalideerd en onderzocht in een interventiestudie waarbij de helft van de DOH-praktijken er ervaring mee opdeed. SeMaS is nu voor iedereen digitaal beschikbaar via Care2U en in 2016 startte dan ook de implementatie in de andere praktijken. In 2016 is het bij 826 patiënten uit de somatische zorgprogramma’s toegepast.

Semas profiel

Nieuw consultmodel

DOH liet een consultmodel ontwikkelen door de huisartsopleiding van de Radboud Universiteit en paste de consultregistratie binnen Care2U aan. Doel is om het consult minder protocollair en meer persoonsgericht te maken. In samenwerking met de huisartsopleiding zijn de praktijkondersteuners, maar ook de AIOS en huisartsen, getraind in het toepassen van het model. De praktijkondersteuners zijn enthousiast over het nieuwe consultmodel. In 2017 wordt het project geëvalueerd.


Zelfmetingen

Ook zelfmetingen kunnen de zorg meer persoonsgericht maken. Patiënten die meer zelfmetingen doen, blijken ook meer werk te maken van zelfzorg. Bij gebruikers van Mijn Gezondheidsplatform (MGP) worden de zelfmetingen zichtbaar in het kwaliteitsinformatiesysteem Care2U. De aantallen geregistreerde zelfmetingen bedroegen eind 2016: 17% waarvan 10,6% voor de bloeddruk, 6,3% voor de bloedglucose, 1,9% voor gewicht. Er is een grote praktijkvariatie.

Individueel Zorgplan

De toepassing van het individueel zorgplan (IZP) is uitgebreid. Inmiddels wordt een IZP gemaakt met 82,1% van de patiënten. Het individueel zorgplan maakt nu ook deel uit van Mijn Gezondheidsplatform. In het laatste kwartaal van 2016 hebben patiënten ongeveer 50% van de tijdens het consult aangemaakte doelen, thuis verder bekeken.

Groepszorg

Zelfhulpgroepen 
De zelfhulpgroepen van Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant en Zelfhulp Verbindt zijn beter onder de aandacht gebracht van de zorgverleners en patiënten. Dit gebeurde in een project met Zorgbelang Brabant. Het informeren verliep via speeddate sessies met zorgverleners, de DOH-nieuwsbrief, de patiëntencursus ‘Mijn Diabetes en ik’ en alle praktijkwebsites. De opbrengst van het project is dat er meer zelfhulpgroepen actief zijn en dat mensen steeds vaker om informatie vragen. Bijna 150 hulpvragen vanuit DOH-praktijken zijn gekoppeld aan ervaringsdeskundigen uit het zelfhulpnetwerk. De website zelfhulpverbindt.nl is ruim 10.000 keer bezocht in 2016.

 Mijn diabetes en ik 
De groepscursus ‘Mijn Diabetes en ik’ voor nieuwe diabetespatiënten maakt al vier jaar deel uit van het aanbod van DOH. Momenteel wordt de cursus wetenschappelijk geëvalueerd op (kosten)effectiviteit op de lange termijn. Dit gebeurt in de Eindhoven Long Term Diabetes Effect Study (ELDES). Voor dit Europees gesubsidieerde onderzoek werkt DOH samen met het Julius Centrum UMC Utrecht, PoZoB en SGE. In het voorjaar van 2016 heeft de laatste groepscursus plaatsgevonden. De patiënten worden daarna nog 2,5 jaar gevolgd. De eerste uitkomsten van de studie worden in 2017 bekend. De definitieve resultaten volgen eind 2018 of begin 2019.  

Groepsaanbod GGZ 
Vanaf 2015 is er een groepsaanbod Mentaal Fit en Mindfulness beschikbaar voor patiënten in het zorgprogramma GGZ. Deze cursussen werden aanvankelijk uitgevoerd door GGZ Eindhoven maar zijn in de loop van 2016 overgenomen door DSP-Training, en worden uitgevoerd door praktijkondersteuners en psychologen van DOH, SGE en PoZoB. In 2016 hebben vanuit de DOH-praktijken 36 patiënten het aanbod Mentaal Fit gevolgd en 9 patiënten het aanbod Mindfulness. We verwachten dat deze aantallen in 2017 sterk zullen stijgen.

 Groepscursus stoppen met roken 
In 2016 hebben 45 personen (19 DBC A/C, 21 DBC CVRM en 5 DBC DM) aan de groepscursus deelgenomen. Van hen was 56% man en 44% vrouw. De meesten rookten >10 sigaretten per dag. Uiteindelijk heeft 93% van de deelnemers de groepscursus afgerond én waren zij allemaal direct na afloop van de groepscursussen ook daadwerkelijk gestopt met roken. Van de mensen die in 2015 stopten (88%), was 60% na een jaar nog steeds gestopt. Dit percentage ligt hoger dan in voorgaande jaren (57% in 2015 en 40% in 2014).

 Supermarktrondleidingen 
Na een pilot in 2015 zijn er in 2016 opnieuw acht supermarktrondleidingen georganiseerd. Een diëtiste gaf uitleg over goede en minder goede productkeuzes. De deelnemers waren enthousiast en gaven vrijwel allemaal aan dat ze iets nieuws hadden geleerd. Bovendien willen de meesten iets veranderen in de keuze van hun voeding. Zij beoordeelden de rondleiding gemiddeld met een 7.

Digitale zorg

Mijn GezondheidsPlatform 
Met de ervaringen van een pilot in vier DOH-praktijken heeft MedicInfo het patiëntenportal Mijn Gezondheidsplatform (MGP) verder ontwikkeld. Daarop zijn nog negen DOH-praktijken hiermee aan de slag gegaan. Eind 2016 hadden 51 zorgverleners en 903 patiënten een account. In het laatste kwartaal van 2016 heeft 50% van de patiënten met een account ingelogd. Bij de verdere invoering van MGP wordt ook de mogelijkheid meegenomen om een consultvoorbereidingsvragenlijst in te vullen. Een tussenevaluatie van het wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het platform volgt in 2017.

MindDistrict 
In het zorgprogramma ‘Psychische klachten’ heeft DOH in 2016 MindDistrict geïntroduceerd. Dit is een digitaal eHealth platform waarop de patiënt met een eigen account modules kan activeren. De patiënt doorloopt deze modules thuis, al dan niet met coaching door de POH GGZ, POHJ of psycholoog. Bij een eventuele verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieder GGzE kan MindDistrict ook daar worden gebruikt. In 2016 maakten 954 patiënten (13% van de GGZ-populatie binnen de DOH-praktijken) gebruik van MindDistrict. In totaal werden 36 modules toegepast. Verder werkten 70% van de POH’s GGZ en 50% van de psychologen in 2016 bij een of meer patiënten met MindDistrict.

DOH appstore 
DOH faciliteert de websites van de 17 aangesloten huisartsenpraktijken. Zo hebben alle homepages een link naar de DOH appstore. Hier vinden patiënten een aantal apps en digitale programma’s die DOH heeft geselecteerd en aanbeveelt.

Nieuws
Online inzage dossier
Online inzage dossier
Geplaatst: 3 juli 2020
Per 1 juli 2020 kunt u digitaal u dossier inzien. Lees hieronder hoe dit in z'n werk gaat.

Lees meer
Afscheid Jan Erik de Wildt als directeur bedrijfsvoering van zorggroep DOH
Geplaatst: 12 juni 2020
Op vrijdag 5 juni was het afscheid van Jan Erik als directeur bedrijfsvoering van zorggroep DOH. Jan Erik heeft als innovator en inspirator een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de eerstelijnszorg. Hij heeft eraan bijgedragen dat zorggroep DOH een koploper is in Nederland.

Lees meer
Eikenprocessierups
Eikenprocessierups
Geplaatst: 18 mei 2020
De eikenprocessierups is een rups die vooral in de maanden mei, juni en juli in sommige eikenbomen voorkomt. Contact met de brandharen kan klachten veroorzaken.

Lees meer