Jaarrapport 2016 | Bestuurlijk


Zorggroep DOH heeft in 2016 het meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020 voorbereid. Hiervoor zijn diverse activiteiten ingezet. Een commissie van zes huisartsen jonger dan 50 jaar heeft de toekomst van DOH verkend. Tegelijkertijd bogen de 60-plus leden die aan de wieg stonden van DOH, zich over vraag hoe zij de komende jaren hun kennis en ervaring het beste kunnen overgedragen.

Dit alles heeft geleid tot een inspirerend debat over de interne groepsdynamica binnen DOH, de verschillende generaties en de wijze waarop iedere groep en elk individu een bijdrage levert aan de DOH-community. Het thema is besproken in de Algemene Ledenvergadering (ALV) en vormt de rode draad voor de inspiratiedagen in 2017.

Contacten

DOH bouwde de bestuurlijke contacten uit met haar belangrijkste regionale ketenpartners: de apothekers (CaZo), de psychologen (PsyZorg) en de thuiszorg (ZuidZorg). Daarnaast participeert DOH bestuurlijk in Brainport Healthy Living en de coöperatie Slimmer Leven. Hier wordt de samenwerking tussen zorgpartijen en bedrijfsleven bevorderd, om zo technologische zorginnovaties tot stand te brengen.

Digitalisering

Anticiperend op de beperking van financiële middelen voor de zorg acht DOH het noodzakelijk om zelf efficiencywinst te boeken. Daarin speelt digitalisering een belangrijke rol. Er is een eerste oriëntatie op de toekomstige regionale ICT-infrastructuur geweest met o.a. Care2U, DSP (DOH, SGE, PoZoB), het bestuur van de Huisartsenkring Zuidoost-Brabant en de eigen leden. In 2017 wordt dit nadrukkelijk vervolgd.
Nieuws
Zomerrooster bloedafname
Zomerrooster bloedafname
Geplaatst: 18 juni 2018
Bloedafname in de praktijk is in de zomer alleen mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 -9.30 uur. Dat geldt voor de periode van 9 juli 2018 t/m 19 augustus 2018.

Lees meer
Wandel met uw zorgverlener naar meer gezondheid
Wandel met uw zorgverlener naar meer gezondheid
Geplaatst: 13 april 2018
De nationale Diabetes Challenge start 24 mei 2018. Wandel mee!

Lees meer
DOH mailt veilig via ZIVVER
DOH mailt veilig via ZIVVER
Geplaatst: 21 maart 2018
Vanaf maart 2018 kan iedereen binnen Zorggroep DOH veilig mailen, chatten en bestanden (tot 3 TB) versturen. Met de ‘veilig mailen’-oplossing van ZIVVER zet DOH een stap in de goede richting van de nieuwe Europese privacywetgeving de AVG.

Lees meer