Jaarrapport 2016 | Bestuurlijk


Zorggroep DOH heeft in 2016 het meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020 voorbereid. Hiervoor zijn diverse activiteiten ingezet. Een commissie van zes huisartsen jonger dan 50 jaar heeft de toekomst van DOH verkend. Tegelijkertijd bogen de 60-plus leden die aan de wieg stonden van DOH, zich over vraag hoe zij de komende jaren hun kennis en ervaring het beste kunnen overgedragen.

Dit alles heeft geleid tot een inspirerend debat over de interne groepsdynamica binnen DOH, de verschillende generaties en de wijze waarop iedere groep en elk individu een bijdrage levert aan de DOH-community. Het thema is besproken in de Algemene Ledenvergadering (ALV) en vormt de rode draad voor de inspiratiedagen in 2017.

Contacten

DOH bouwde de bestuurlijke contacten uit met haar belangrijkste regionale ketenpartners: de apothekers (CaZo), de psychologen (PsyZorg) en de thuiszorg (ZuidZorg). Daarnaast participeert DOH bestuurlijk in Brainport Healthy Living en de coöperatie Slimmer Leven. Hier wordt de samenwerking tussen zorgpartijen en bedrijfsleven bevorderd, om zo technologische zorginnovaties tot stand te brengen.

Digitalisering

Anticiperend op de beperking van financiële middelen voor de zorg acht DOH het noodzakelijk om zelf efficiencywinst te boeken. Daarin speelt digitalisering een belangrijke rol. Er is een eerste oriëntatie op de toekomstige regionale ICT-infrastructuur geweest met o.a. Care2U, DSP (DOH, SGE, PoZoB), het bestuur van de Huisartsenkring Zuidoost-Brabant en de eigen leden. In 2017 wordt dit nadrukkelijk vervolgd.
Nieuws
Regio Eindhoven kiest voor huisartsinformatiesysteem Medicom
Regio Eindhoven kiest voor huisartsinformatiesysteem Medicom
Geplaatst: 13 december 2018
'Door samen voor één ICT-infrastructuur te kiezen, zetten zorggroep DOH en SGE een belangrijke stap voorwaarts in het verbeteren van de informatie-uitwisseling, het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen en de inzet van eHealth. ''Digitalisering is nodig om die uitdagingen het hoofd te bieden'', zegt Jan-Erik de Wildt, bestuurder bij DOH

Lees meer
Werkconferentie ZO!
Werkconferentie ZO!
Geplaatst: 5 november 2018
Donderdag 10 januari vindt de Werkconferentie Zorgbrug ZO! plaats. Succesvolle transferzorg voor kwetsbare ouderen. Bianca Buurman professor Acute Geriatrie en hoogleraar ouderenzorg UVA/AMC deelt op deze dag haar visie en vertelt meer over de opzet van transmurale zorgbrug in Amsterdam.

Lees meer
Wederom kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA
Wederom kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA
Geplaatst: 17 september 2018
We hebben als zorggroep weer aan kunnen tonen dat we aan de randvoorwaarden voor de organisatie van verantwoorde ketenzorg voldoen.

Lees meer