Jaarrapport 2016 | Farmacotherapie


DOH ontplooide in 2016, samen met de regionale vereniging van apothekers CaZo, een aantal activiteiten op het gebied van farmacotherapie. De invoering hiervan vond deels plaats onder de vlag van Slimmer met Zorg. 

Formularium GGZ

Het formularium GGZ dat in 2015 samen met de apothekers, GGzE en PoZoB is gemaakt, werd in 2016 verder geïmplementeerd. Dit formularium bevat aanbevelingen voor doelmatige en rationele farmacotherapie bij aandoeningen binnen de geestelijke gezondheidszorg. 

Generieke en therapeutische substitutie

De generieke substitutie verloopt binnen DOH al vele jaren heel succesvol. In het VGZ- overzicht over 2016 was dit 84% Bij de therapeutische substitutie lag de focus opnieuw op het vermijden van overmatig voorschrijven van cholesterolverlager rosuvastatine. Het middel bleek echter bij een substantieel aantal mensen nodig om de LDL-streefwaarde te bereiken. Om die reden steeg het gebruik van rosuvastatine licht. Op de indicator ‘LDL op streefwaarde’ scoorde DOH in de landelijke benchmark in de top 5, te weten 74% bij diabetes en 64% bij HVZ. 

Reviews

Binnen de DOH-ketenzorg verzorgen de apothekers sinds 2014 medicatiereviews. Dit gebeurt bij patiënten uit de zorgprogramma’s die zes of meer geneesmiddelen gebruiken. Zij worden via Care2U geselecteerd en eens in de drie jaar beoordeeld. In 2016 hebben de apothekers 923 reviews uitgevoerd. Volgens de registraties zijn daarvan 646 met de huisartsen nabesproken. Dit is een onderrapportage als gevolg van registratieproblemen en doordat een deel van de reviews uit 2016 pas begin 2017 is nabesproken. Het werkelijke aantal nabesproken reviews is dus hoger. In totaal werden er bij 796 patienten 2911 drug related problems (DRP’s) geregistreerd; gemiddeld 3,7 per patiënt. De tabel laat de top 5 van DRP’s zien, met de meest gegeven adviezen en het percentage patiënten waarbij de huisarts dit advies opvolgde.

Top 5 geregistreerde DRP’s in 2016


Begeleiding Op Maat bij Medicatie

2016 is de interventiestudie naar het screeningsinstrument SeMaS voortgezet. SeMaS is ontwikkeld door DOH, Philips en IQ Healthcare. Het is een gevalideerd instrument waarmee bij patiënten belemmeringen voor therapietrouw kunnen worden opgespoord. Bij de eerste uitgifte van een nieuw medicijn ontvangt de patiënt een vragenlijst. Aan de hand daarvan wordt een therapietrouwprofiel opgesteld. Na twee weken, bij de tweede uitgifte, wordt dit profiel in de apotheek met de patiënt besproken. Onderzocht wordt of het inzetten van SeMas en de begeleiding op maat de therapietrouw verbetert bij patiënten met verhoogde kans op therapie-ontrouw. In 2015 startte bij vijftien DOH-apotheken de interventiestudie Begeleiding Op Maat Bij Medicatie (BOMM). Eind 2016 waren er 772 patiënten geregistreerd, waarvan er 481 de vragenlijst invulden. Van hen kwamen 236 patiënten in aanmerking voor de interventie. De uitkomsten van het onderzoek worden in 2017 verwacht.


Nieuws
Online inzage dossier
Online inzage dossier
Geplaatst: 3 juli 2020
Per 1 juli 2020 kunt u digitaal u dossier inzien. Lees hieronder hoe dit in z'n werk gaat.

Lees meer
Afscheid Jan Erik de Wildt als directeur bedrijfsvoering van zorggroep DOH
Geplaatst: 12 juni 2020
Op vrijdag 5 juni was het afscheid van Jan Erik als directeur bedrijfsvoering van zorggroep DOH. Jan Erik heeft als innovator en inspirator een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de eerstelijnszorg. Hij heeft eraan bijgedragen dat zorggroep DOH een koploper is in Nederland.

Lees meer
Eikenprocessierups
Eikenprocessierups
Geplaatst: 18 mei 2020
De eikenprocessierups is een rups die vooral in de maanden mei, juni en juli in sommige eikenbomen voorkomt. Contact met de brandharen kan klachten veroorzaken.

Lees meer