Over DOH | Jaarrapport 2015


2015 was een turbulent en interessant jaar waarin Zorggroep DOH opnieuw belangrijke stappen heeft gezet. 

Met de invoering van de Wet langdurige zorg (WLZ) werd de eerstelijnsgezondheidszorg geconfronteerd met steeds meer thuiswonende ouderen. Ook waren de effecten van de decentralisatie naar de gemeenten, de veranderingen in de jeugdzorg en de afbouw van de intramurale GGZ goed merkbaar. Zorggroep DOH heeft hierop ingespeeld met integrale Zorg aan Ouderen, het zorgprogramma ‘brede GGZ’ en een project Jeugdzorg.
 
De vele veranderingen die ingezet zijn vanuit landelijk zorgbeleid maken een stevige regionale sturing en samenwerking steeds belangrijker. Hier hebben we in 2015 flink werk van gemaakt.

DOH bestond in 2015 formeel tien jaar. Als zorggroep hebben we ons ontwikkeld van een informeel samenwerkingsverband voor huisartsen tot een multidisciplinaire zorggroep met veel ketenpartners. De verhuizing naar Strijp-Z - waar we onder één dak werken met SGE, andere eerstelijnszorgaanbieders en de huisartsenopleiding Nijmegen/Maastricht - geeft deze ontwikkeling goed weer.

Lees meer over het jaarrapport 2015 in onderstaande negen onderwerpen
Nieuws
Vragenlijst om onze zorg te verbeteren
Vragenlijst om onze zorg te verbeteren
Geplaatst: 4 mei 2021
U bent bekend met een chronische aandoening zoals diabetes, astma, COPD of een (verhoogde kans op) hart-vaatziekte. U wordt daarvoor begeleid door verschillende zorgverleners (huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, fysiotherapeut etc).

Lees meer
Wij wensen iedereen warme en fijne dagen.
Geplaatst: 18 december 2020
Het zijn helaas hele andere feestdagen dan dat we allemaal hadden gedacht. Toch hopen we dat je er mooie dagen van kan maken met elkaar. Niet alles gaat fysiek samen, maar wel in elkaars hart. We wensen iedereen fijne dagen vol warmte, licht en gezelligheid.

Lees meer
Online inzage dossier
Online inzage dossier
Geplaatst: 3 juli 2020
Per 1 juli 2020 kunt u digitaal uw dossier inzien. Lees hieronder hoe dit in z'n werk gaat.

Lees meer