Over DOH | Beleid 2021-2022


Zorggroep DOH heeft de strategische koers voor de jaren 2021 – 2022 vastgelegd in een geactualiseerd meerjarenbeleidsplan.

Door de groeiende samenwerking met SGE is gekozen voor een verkorte procedure en looptijd van het DOH-meerjarenbeleidsplan. De ambities op inhoud heeft DOH het afgelopen jaar intensief verkend met SGE. Dit komt ook terug in de actualisatie van het DOH-meerjarenbeleid. De hoop en verwachting is dat DOH en SGE na 2022 samen een interactief proces doorlopen dat de organisaties SGE en DOH nog verder tot elkaar brengt.

In dit meerjarenbeleidsplan zijn nieuwe ambities uit de samenwerking met SGE geïntegreerd in bestaand DOH-meerjarenbeleid. Het plan is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van DOH op 28 september 2021. Het meerjarenbeleidsplan heeft zowel een interne als externe functie. Enerzijds is het, als leidraad voor de ontwikkeling van DOH, bestemd voor de leden van de coöperatie DOH, voor de directie en voor de Raad van Commissarissen. Anderzijds maakt het plan de gewenste ontwikkeling zichtbaar voor patiënten, inwoners van de regio Eindhoven, zorgprofessionals en zorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en partners in het sociaal domein.

Lees meer in onderstaande negen onderwerpen

Nieuws
Patiëntervaringsonderzoek PREM Chronische Zorg
Patiëntervaringsonderzoek PREM Chronische Zorg
Geplaatst: 29 november 2021
In de maanden juni en juli heeft een patiëntervaringsonderzoek plaatsgevonden onder ketenzorgpatiënten met astma, COPD, diabetes of een (verhoogde kans op) hart- of vaatziekte.

Lees meer
Primeur ‘Vitaal in Brainport’ met financiering voor gezondheid
Primeur ‘Vitaal in Brainport’ met financiering voor gezondheid
Geplaatst: 17 augustus 2021
GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’ heeft als eerste in Nederland financiering voor gezondheid gekregen van het @Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport! Hiermee kan de beweging nu officieel van start.

Lees meer
Zorggroep DOH wederom gecertificeerd door NPA
Zorggroep DOH wederom gecertificeerd door NPA
Geplaatst: 27 juli 2021
In april jl. is zorggroep DOH als eerste zorggroep getoetst aan de vernieuwde normen NPA-certificering Zorggroep. Vol trots mogen we melden dat het certificaat door NPA aan ons is toegekend voor drie jaar.

Lees meer