Beleid 2020 | Interne bedrijfsvoering


Zorggroep DOH heeft haar interne organisatie zien groeien van enkele parttime medewerkers naar een bureau met 21 medewerkers, samen meer dan 10 fte.

Daarnaast worden op structurele basis producten en diensten ingekocht bij Meetpunt Kwaliteit (datamanagement) en Huisartsenposten Oost-Brabant (administratie, declaratie en controle). Deze groei van het bureau vraagt om een andere interne organisatie, aansturing, coördinatie en delegatie van taken. Daarom zijn binnen het bureau teams geformeerd rond de belangrijke thema’s: somatische zorgprogramma’s, GGZ, kwetsbare ouderen, farmacie, zelfmanagement/eHealth en kwaliteit. Elk thema heeft een verantwoordelijke project- of programmacoördinator.

Voor de innovatieve zorgprogramma’s brede GGZ, kwetsbare ouderen en jeugdzorg, wordt in de organisatie en aansturing samengewerkt met PoZoB en SGE. Dat geldt ook voor het project CVA en voor ICT.

De POH-GGZ jeugd is enkele jaren geleden gestart en geïntegreerd in het zorgprogramma brede GGZ. Vanwege de experimentele status heeft DOH de POH-GGZ jeugd in dienst. Op basis van de afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten wordt beoordeeld of dit concept wordt verduurzaamd of dat er naar een andere oplossing moet worden gezocht.

Ten behoeve van een systematisch kwaliteitsbeleid organiseert de staf PDCA cycli, zowel binnen het bureau als op praktijkniveau. Ook voor de ketenpartners zullen de komende jaren PDCA cycli worden georganiseerd. Daarnaast blijft DOH voor kwaliteitsborging inzetten op accreditering zowel van de zorggroep zelf, als van alle praktijken. Aandachtspunt bij de interne bedrijfsvoering is de balans tussen ambitie en de beschikbare capaciteit op het bureau, bij de huisartsenpraktijken en de ketenpartners. De werkdruk is hoog. Er zal een evaluatie plaatsvinden om na te gaan of (alle) lopende activiteiten nog nodig zijn. Zo moet ook ruimte ontstaan voor eventuele nieuwe activiteiten. Het bureau wordt actief betrokken bij het maken van deze afweging. Uitgangspunt voor nieuwe activiteiten is dat de leden het moeten willen, het bureau het moet kunnen en er zicht moet zijn op structurele financiering. De huidige structuur van het bureau is weergegeven. Deze kan lopende de doorontwikkeling worden aangepast.

Tenslotte is ook de continuïteit van het bestuur, de directie en de kaderfuncties van DOH een belangrijk thema voor de komende jaren. DOH moet tijdig voorzien in een deskundig kader voor toekomstige functies. De directie ontwikkelt hiertoe plannen in overleg met de Raad van Commissarissen.Toon grote afbeelding
Nieuws
Eikenprocessierups
Eikenprocessierups
Geplaatst: 18 mei 2020
De eikenprocessierups is een rups die vooral in de maanden mei, juni en juli in sommige eikenbomen voorkomt. Contact met de brandharen kan klachten veroorzaken.

Lees meer
Advies omtrent het Corona Virus
Geplaatst: 2 maart 2020
De uitbraak met het nieuwe coronavirus breidt uit. In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden en op 28 februari de tweede, inmiddels staat de teller op 12. Alertheid is dan ook geboden.

Lees meer
Fijne feestdagen en een prachtig nieuw jaar !
Geplaatst: 17 december 2019
We willen iedereen bedanken voor de fijne samenwerking...

Lees meer